System Status

Asset Type Deposit Withdraw Trading Pending Deposit Pending Withdraw Note
BTC COIN Online Online Online 0 0
LTC COIN Online Online Online 0 0
DOGE COIN Online Online Online 0 0
USDT TOKEN Online Online Online 0 0
ETH TOKEN Online Online Online 0 0
BST TOKEN Online Online Online 2 0
WBST COIN Online Online Offline 1 0 Manual Process
MER COIN Online Online Online 0 0
YEY TOKEN Online Online Online 0 0
GRT TOKEN Online Online Offline 0 0
KIND COIN Online Online Online 0 0
ZRX TOKEN Online Online Online 0 0
2YFI TOKEN Online Online Online 0 0
RBC TOKEN Online Online Online 0 0
FSXU COIN Online Online Online 2 0
P2PS TOKEN Online Online Online 0 0 Manual Process
IDRT TOKEN Online Online Online 0 0
QNC COIN Online Online Online 0 0
BNB COIN Online Online Online 0 0
OKB TOKEN Online Online Online 0 0
YFIV TOKEN Online Online Offline 0 0
DOGY TOKEN Online Online Online 0 0
SHDC COIN Online Online Online 0 1
USDTRX COIN Online Online Offline 0 0 OK
HPAY TOKEN Online Online Online 0 0
VBIT TOKEN Online Online Online 0 0
FCBTC TOKEN Online Online Offline 0 0
YFIT TOKEN Online Online Online 0 0
XRP COIN Online Online Online 0 0
GLO TOKEN Online Online Online 0 0
BYD TOKEN Online Online Online 0 0
EXNX COIN Online Online Online 1 0 Offline
SMDX TOKEN Online Online Online 0 0
CAN TOKEN Online Online Online 0 0
ARMX COIN Online Online Online 0 0
YFIA TOKEN Online Online Online 0 0
YSKF TOKEN Online Online Online 0 0
L2P TOKEN Online Online Offline 0 0
HITX COIN Online Online Online 0 0
WIZ TOKEN Online Online Online 0 0
TRX COIN Online Online Online 0 0 Maintenance wallet
PHY TOKEN Online Online Online 1 0
WDP TOKEN Online Online Online 0 0
NVS TOKEN Online Online Offline 0 0
BVG COIN Offline Online Offline 0 0 Full delist at 15 MARCH 2021